keskiviikko 24. lokakuuta 2012

Guide to PCS: Choreography


Seuraavaksi PCS-sarjassa käsittelyyn otetaan koreografia. Koreografian hyvyys tai huonous ei ole pelkästään makuasia, vaan sen arvostelussa otetaan huomioon neljä kriteeriä. Ne ovat:

This time in my series of PCS postings we will focus on evaluating the choreography. It is not just a matter of taste, there are four areas to look at:


  • Tarkoitus / Purpose
  • Rakenne / Structure/Pattern
  • Vartalon ulottuvuudet ja muodot /  Body Design/Dimention
  • Musiikin ja liikkeen yhteensopivuus / Music & Movement Phrasing

Lambiel, master of body movement. Photo: Feng Li/Getty Images Sport


Tarkoitus (Kaikki videot näkyvät youtuben kautta, kun painaa "Watch on Youtube")

Koreografialla tulisi olla jokin teema tai tarkoitus. Koreografiassa on usein jokin juoni, jonka tulisi myös näkyä liikekielessä ja koreografisisissa liikkeissä ja niiden muodoissa. Sen tulisi myös vastata musiikkia. Koreografian inspiraatio voi tulla monesta eri lähteestä (kirjallisuus, teatteri jne.) Liikkeiden tulisi ilmentää koreografian konseptia. Ei pelkästään vartalon- ja jalkatyön vaan myös teknisten elementtien tulisi sisältyä koreografiaan niin, että niistä tulee osa koreografista konseptia. Luistelijan liikekieli on viestintää luistelijalta yleisölle. Jos liikekieli ei sovi musiikkiin, tuo yhteys yleisöön katkeaa


Purpose (You can view all of the videos pressing the "Watch on Youtube")

The choreography should have a theme or a purpose. The plot should also show in the movements and it should match the music. Technical elements should be part of the choreography.
Rakenne

Elementtien tulisi olla sijoitettu ohjelmaan loogisella ja miellyttävällä tavalla. Hyppyjen tulisi olla sijoitettuna jään eri puolille, luistelijan tulisi liikkua sekä myötä- että vastapäivään, vaihdellen suoraa- ja ympyränmuotoista etenemistä. Teknisten elementtien tulisi olla osa liikettä, muodostua osaksi koreografiaa. Elementtien ja liikkeen välissä ei saisi olla keskeytyksiä tai "valmistautumista" elementtiin. Videolla verrataan lopuksi Mao Asadan ja jonkun entisen miesluistelijan jota en tunnista, ohjelmia keskenään rakenteen osalta. Mao tekee enemmän kantakäännöksiä, syviä kaaria ja mohawk-käännöksiä sekä erityisesti ylävartalon liikkeitä. Mao käyttää myös isomman alan jäästä sekä pituus-, että leveyssuuntaan ja etenee pyöreästi, mies luistelee suorempaa liikerataa. Yhteenvetona tästä osa-alueesta voisi sanoa, että kaikenlainen "pyöriminen ja hyöriminen" jäällä kerää koreografiapisteitä rakenteen osalta ja erityisesti tuo nykyluistelussa suosituksi tullut käsien ojentelu, pyörittely ja heiluttelu ns. Plushenkon tuulimylly-efekti johtunee tästä rakennekriteeristä.


Structure

The elements should be in the program in a logical and pleasant way. The jumps should be placed on different sides of the ice. Technical elements should be part of the movement, become part of the choreo. There shouldn't be any interruptions between them. The video compares Mao Asada's and some male skaters (I don't recognize him) programs, how they are structured. Mao makes more mohawks, rockers and skates with deep edges. She also has more upper body movement and uses more space. As a conclusion I think the upper body movement that we nowadays see a lot from certain skates (the windmill arms) is meant for gaining points from structure. Vartalon muodot ja ulottuvuudet

Tämä on yksi mielenkiintoisimmista koreografian arvostelu perusteista. Liikkeiden tulisi ylittää luistelijan "turvallisuuden-alue" safety zone, heidän tulisi uskaltaa käyttää vartaloaan erilaisten asentojen luomisessa. Liikkeiden tulisi viedä myös paljon tilaa luistelijan ympäriltä. Videolla verrataan Lambielin ja jonkun naisluistelijan, jota en taaskaan tunnista, liikekieltä. Naisluistelijan vartalo pysyy koko ohjelman ajan pystysuunassa, se ei taivu sivuille tai mene kovin alas, se ei ojennu ulos tuosta perusraamista. Sitten tulee Lambiel ja jo pelkästään hänen ohjelmansa aloitusasento on alempana ja vartalo venytettynä. Lambielin koko ohjelma on erilaisten vartalon asentojen ja venytysten tykitystä. Koska vartalon liikuttaminen näin on fyysisesti vaativampaa ja kun sitä käytetään hyvin yhteen musiikin ja koreografian kanssa, sen tulee vaikuttaa koreografiapisteisiin. Liikkeiden tulisi olla myös loogisessa järjestyksessä ja muodostaa yhtenäinen kokonaisuus. Jokaisen yksityiskohdan tulisi olla tarpeellinen kokonaisuutta katsoen.

Body dimension

Utilization of Personal and Public Space. This is the most interesting part in my opinion of the choreography. The movements should go over the skater's safety zone and they should take a lot of space. The video compares Lambiel's body movements to some lady skater's (I don't recognize her either). It is very interesting to see how the lady skater's body position stays upright all the time during the program, while Lambiel has all kinds of positions and stretches. This also adds choreography points!


Musiikin ja liikkeen yhteensopivuus


Liikkeen ja musiikin tulisi sopia yhteen, jotta se olisi katsojalle järkevää seurattavaa. Musiikin kohokohtia tulisi korostaa sopivalla liikkeellä. Hyppyjen tulisi osua musiikin kohokohdille. Musiikki ei saisi vain soida taustalla, ilman että luistelija ottaa sen rytmiä ja melodiaa liikkeissään huomioon.


Music & Movement Phrasing

Movements and music should match together. The musical highlights should be emphasized with movements for example the jumps should be done during the musical highlights. It's a bad choreography if the skater doesn't show the melody and rhythm in her/his movements.Alla on ISU:n esimerkki heikosta koreografiasta.
Below an example of a weak choreography (according to ISU)Luistelumaailman kuuluisimpia koreografeja ovat mm. David Wilson, Lori Nichol, Nikolai Morozov sekä jäätanssipuolella Igor Shpilpand ja Marina Zueva. He ovat erittäin suosittuja huippuluistelijoiden keskuudessa, mm. Kiira on käyttänyt usein Wilsonin koreografioita. Olen lukenut Wilsonin veloittavan kymppitonnin yhdestä koreografiasta, mutta luistelijat (tai heidän maansa liitto) ovat valmiita maksamaan tuon summan, sillä huippukoreografit tietävät kaiken PCS-pisteistä ja siitä, miten pistejärjestelmää hyödynnetään parhaiten. Esim. Lori Nichols käy jopa luennoimassa tuomareille, millainen on hyvä koreografia (onko tässä kenenkään muun mielestä mitään ristiriitaa?). Luulen, että huippukoreografien käyttöön on myös toinen syy; luistelijat voivat toivoa että nimekäs koreografi vaikuttaa tuomareiden pisteisiin ainakin tilanteessa, jossa tuomarit ovat hiukan epävarmoja niistä.


In the figure skating worlds there are famous choreographers such as David Wilson, Lori Nichol, Nikolai Morozov and in ice dance Igor Shpilpand and Marina Zueva. They are very popular among the top skaters. I have read that for example Wilson charges about $10 000 for one choreography. Skaters (or their federation) are ready pay this amount because the top choreographers know all about PCS friendly programs and how to milk all the possible points out of it. Lori Nichol even lectures the judges about what is a good choreography. I think that there is also another reason for using the famous choreographers. Skaters might hope that a choreographer with a name will rise their points and affect the judges point of view of their choreography.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti