keskiviikko 3. huhtikuuta 2013

Guide to PCS: Interpretation

Tällä kertaa PCS-sarjassa vuoroon tulee tulkinta eli interpretation. Mielestäni tulkinnan arvioiminen on yksi subjektiivisimpia osa-alueita arvostelujärjestelmässä; se mikä toisen silmään näyttää hyvältä ja syvälliseltä tulkinnalta voi jättää toisen kylmäksi. Tämä on se osa-alue, jossa usein usein olen ainakin itse erimieltä tuomareiden pisteitä katsoessani. Kuitenkin tutustuttuani arvosteluperusteisiin huomasin, että oma käsitykseni tulkinnasta poikkeaakin aika paljon ISU:n käsityksestä. Tulkintaa arvosteltaessa tulisi ottaa huomioon kolme osiota:

  • Musikaaliset liikkeet / Musical movement
  • Ilmaisulliset liikkeet ja nyanssit / Expressive/Nuance movement
  • Vaivaton liike / Effortless movement

This time in our series of explaining the PCS we'll focus on Interpretation. In my opinion this is one of the most subjective part of PCS and a good interpretation can be a matter of taste. Above are listed those three points that must be taken into consideration when thinking about the Interpretation score. I noticed that I might have had a different idea of what Interpretation means.


Musikaaliset liikkeet/Musical movement

ISU:n video alkaa esittelemällä teoriaa, jonka mukaan musiikissa on aina kysymys-vastaus-kaava ja tuohon rytmiin ja sävelkulkuun pitäisi luistelijan vastata liikekielellään. Eli musiikilliseen fraseeraukseen, musiikin tyyliin ja sen luonteeseen pitäisi vastata siihen sopivilla liikkeillä. Myöskään hyppyihin ei saisi valmistautua pitkään musiikin pauhatessa taustalla. Luistelijan pitäisi olla yhteydessä musiikkiin ja esim. hypyn epäonnistuessa tuo yhteys saattaa katketa.

The video starts by explaining some musical theory. There is usually a pattern of question and answer in musical pieces. The skater should respond to those patterns. The movements should suit the musical frasing, style and character. Also, the connection to the music should not stop while preparing to jump. The connection might cut if there is some technical errors in skater's program.

Katso video Youtuben kautta:
Ilmaisulliset liikkeet ja nyanssit/Expressive, Nuance movements

Musiikin tempoon, intensiteettiin ja dynamiikkaan vastataan henkilökohtaisilla nyansseilla. Esimerkkinä näytetään Carolina Kostnerin upeaa koreografiaa ja ainakin minulta meni aluksi ohi tuo hänen pieni nyanssinsa joka oli koreografiassa vain korostaakseen musiikkia. Nyanssit ovatkin niin pieniä yksityiskohtia koreografiassa, että ne voivat jäädä kokonaisuudesta huomaamatta. Pienet yksityiskohdat ovat kuitenkin niitä jotka erottavat hyvän suorituksen upeasta suorituksesta. Ohjelman intensiteetti saattaa kärsiä, jos luistelijan ohjelma sisältää paljon teknisiä ongelmia tai hänellä ei vaan muuten satu olemaan ns. hyvä päivä. Videolla verrataan Kostnerin kahta ohjelmaa, jossa toisessa hänen tekniset ongelmansa jotavat siihen, että hän jää musiikista jälkeen, nyansseja jätetään pois ja tulkinta kärsii.

This is the most interesting video, imo. The tempo, intensity and dynamics of the music should be responded by skater's personal nuances. Those are little details that separates good performances from great performance. The details might be lost in a big picture, so you really have to pay attention to notice them. The video shows Carolina Kostner's beautiful program and at first time I totally missed to see her nuance movement! Very interesting. It is of course possible that the program's intensity suffers if there is some technical problems or the skater is not feeling well. At the end of the video you'll see a comparison of Kostner's two programs; in the other one she is behind the music and the interpretation suffers.
Vaivaton liike/Effortless movement

Tällä tarkoitetaan sitä kun luistelija vaivattomasti vaihtaa rytmiä, intensiteettiä tai tempoa luistelussaan vastaamaan sitä mitä musiikissa tapahtuu. Sarah Meier näyttää tästä esimerkkiä. Myös Tomas Verner on valittu demonstroimaan vaivattomuutta, jossa musiikin rytmi huomioidaan, musiikin pieniin nyansseihin vastataan pienillä liikkeillä ja hän on sitoutunut musiikin tyyliin ja luonteeseen. Kun kaikki osa-alueet yhdistyvät niin yleisön ja luistelijan tulisi kokea näkymätön yhteys.

Skater should effortlessly chance the rhythm  intensity and tempo to match the music. You'll see Sarah Meier and Tomas Verner demonstrating this. When all of the parts come together, there should be invisible bond between the audience and the skater.

ISU:n mukaan pariluistelussa ja jäätanssissa on tärkeää myös se, että molemmilla luistelijoilla on yhtäläinen ymmärrys nyansseista ja herkkyys musiikille. Parien tulisi luoda tunnelma, että he antautuvat musiikille ja mahdollisesti myös toisilleen (hmmm) ja yhdessä tästä muodostuu kokonaisuus joka on enemmän kuin vain he kaksi. Lisäksi ajoitus lasketaan mukaan tulkinnan kanssa.

In Ice dance and pairs there it is also important that the couple can create a special atmosphere. According the ISU: "Interpretive unison is an equal partnership with the same degree of sensitivity between partners not only to the music, but also to the equal understanding of the music’s 
nuances.  There is an intimacy between the partners that is characterized by a feeling of 
“surrender” to the music and possibly to each other that creates an entity greater than the 
two of them." Also timing is part of the interpretation score.Davis&White always get great Interpretation score. Photo: zimbio

Yhteenvetona voisi todeta, että koreografia ja hyvä koreografi jälleen kerran näyttelevät suurta osaa myös tulkintaa arvosteltaessa. Jos tuollaisia pikku nyansseja ei sinne ole huomattu lisätä, niin voi siis menettää pisteitä. Myöskin musiikiksi kannattanee valita sellaista, jossa on rytmin vaihdoksia, jotta pystyy demonstroimaan tuota temmon ja intensiteetin vaihtelua. Ehkä mielenkiintoisinta tässä osiossa oli huomata se, että tulkintaa arvioidaan varsin teknisin perustein. Omasta mielestäni tunnelmaa ja musiikkia voi tulkita muutenkin kuin heilauttamalla päätään tai kättään musiikin tahdissa, jotenkin käsitän sen syvällisemmin. Yksi luistelija, jonka huippukovia tulkintapisteitä usein ihmetellään on Patrick Chan. Monien mielestä hän ei varsinaisesti tulkitse musiikkia kovin hyvin ja hänen ohjelmansa jättävät katsojat kylmiksi. Kuitenkin jos Chanin koreografiaa katsotaan näiden kriteereiden perusteella niin hänen pisteensä eivät ole ihme, ne sisältävät usein paljon rytmin vaihdoksia ja nyansseja sekä muuta muusikillista koreografiaa. Esim. Brian Joubert ei voi tulla koskaan saamaan tekno-ohjelmistaan samoja tulkintapisteitä kuin Chan, koska ne eivät sisällä rytmin vaihdoksia ja noita pieniä nyansseja (jotka sopivatkin parhaiten klassiseen musiikkiin). Mielestäni Joubert kuitenkin tulkitsee valitsemaansa musiikkia paremmin kuin Chan, mutta koska hänen koreografiansa on näiltä osin puutteelinen, niin se todennäköisesti vaikuttaa hänen tulkintapisteisiinsä. Miksi siis tulkinta on näin sidoksissa koreografiaan? Myös esim. viime MM-kisoissa Denis Ten, joka luisteli elämänsä vapaaohjelman sai sen tulkinnasta vähemmän pisteitä kuin Chan, joka ehti kaatuakin muutaman kerran. Mutta ilmeisesti Tenin ohjelma ei sisältänyt sitten tarpeeksi nyansseja???
      

As a summary one could say that the choreography and a decent choreographer plays an essential role also when it comes to interpretation score. If you have missed to put some nuances in, you'll loose points. Also it's better to choose music that has changes in rhythm because that way you demonstrate your skills of changing the intensity and tempo of your skating. The most interesting finding for me was that the interpretation score is evaluated quite technically. If you move to the music, it should be good interpretation? One skater whose interpretation score often causes raised eyebrows is unsurprisingly Patrick Chan. But if you look at the criteria above, he matches all of them pretty well. He has lots of tempo chances in his skating and also those little nuances. His choreography is jam packed! So, according to the ISU, that is good interpretation. I have sometimes wondered Brian Joubert's relatively low interpretation score (I like his fun and hot short programs and emotional free programs) but now I see that he might not have enough tempo chances and those little nuances. Basically if you choose techno music, you won't get good interpretation score no matter how hard you party on the ice (because that is not good interpretation according to the ISU). Most of the interpretation criteria matches well only if you choose something classical.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti